V banskej Bystrici sme klientovi kompletne obnovili zničený starý trávnik pri rodinnom dome. Dom bol po kompletnej prestavbe a po stavbároch ostal trávnik vo veľmi zlom stave. Zakladanie nového trávnika sme robili výsevom. Posledné fotky sú približne po 6 týždňoch od samotnej realizácie, po druhom kosení.