Stavba vyvýšeného záhonu s presnými rozmermi podľa požiadaviek. Ako materiál sme použili borovicové masívne drevo o hrúbke 5 cm. Následne ošetrené proti hnilobe. Následne sme u klienta vykonali montáž vrátane nopovej fólie pre dlhšiu životnosť. Skladba záhonu bola nasledovná. Na spodok sme umiestnili hrubé odrezky z jablone, vrátane hrubých konárov. Postupne sme používali tenšie konáre až po tenké konáriky. Následne sme takto pripravený budúci kompost zasypali vrstvou zeminy. Do takto pripraveného záhona sa následne už sadilo a sialo.