Na Sliači sme zakladali trávnik ktorý je z veľkej časti v lese, pod vysokými stromami kde väčšinu dňa nesvieti slnko. Po zkultivovaní pôdy, navození novej kvalitnej zeminy sme pôdu pohnojili štartovacím hnojivom na trávnik. Následne sme pristúpili k samotnému výsevu a valcovaniu.