Obnova okrasnej záhrady vo Zvolen po prestavbe rodinného domu a stavebných prácach