Po rekonštrukcii rodinného domu sme nanovo rekultivovali príjazdovú cestu a založili nový trávnik výsevom. Tiež sme založili záhon ruží a levandule. Oddelenie trávnika od kvetinového záhonu pomocou obruby trávnika. Finálna úprava andezitovým štrkom.