Na základe požiadavky našej klientky sme pre ňu vystavali vyvýšené záhony z lomového kameňa a naplnili bio-materiálom a zeminou